Lịch sử cập nhật thuật toán Google Seo từ 2019 đến nay

Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trên thế giới, với hàng tỷ lượt tìm kiếm mỗi ngày. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, Google liên tục cập nhật thuật toán tìm kiếm của mình. Các bản cập nhật này có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của các trang web trong kết quả tìm kiếm. Vậy, các bản cập nhật thuật toán Google Seo là gì? Dịch Vụ Seo Giá Rẻ Hà Nội sẽ thông tin ngay sau đây.

Cập nhật thuật toán Google SEO
Cập nhật thuật toán Google SEO

Danh sách cập nhật thuật toán Google Seo

Dưới đây là danh sách cập nhật thuật toán Google Seo từ năm 2019 đến nay:

 • Ngày 8 tháng 11 năm 2023: Cập nhật đánh giá sản phẩm tháng 11 năm 2023
 • Ngày 2 tháng 11 năm 2023: Cập nhật cốt lõi tháng 11 năm 2023
 • Ngày 3 tháng 11 năm 2023: Cập nhật thư rác tháng 11 năm 2023
 • Ngày 27 tháng 7 năm 2023: Cập nhật đánh giá sản phẩm tháng 7 năm 2023
 • Ngày 22 tháng 5 năm 2023: Cập nhật cốt lõi tháng 5 năm 2023
 • Ngày 3 tháng 11 năm 2022: Cập nhật thư rác tháng 11 năm 2022
 • Ngày 17 tháng 11 năm 2022: Cập nhật cốt lõi tháng 11 năm 2022
 • Ngày 3 tháng 11 năm 2022: Cập nhật thư rác tháng 11 năm 2022
 • Ngày 26 tháng 7 năm 2022: Cập nhật thuật toán spam liên kết Google
 • Ngày 12 tháng 7 năm 2022: Cập nhật cốt lõi tháng 7 năm 2022
 • Ngày 1 tháng 7 năm 2022: Cập nhật cốt lõi tháng 7 năm 2022
 • Ngày 28 tháng 6 năm 2022: Cập nhật thư rác Phần 2
 • Ngày 23 tháng 6 năm 2022: Cập nhật thư rác tháng 6 năm 2022
 • Ngày 15 tháng 6 năm 2022: Cập nhật trải nghiệm trang
 • Ngày 10 tháng 6 năm 2022: Bảo vệ nạn nhân đã biết
 • Ngày 2 tháng 6 năm 2022: Cập nhật thuật toán lõi rộng
 • Ngày 8 tháng 4 năm 2021: Cập nhật đánh giá sản phẩm
 • Ngày 10 tháng 2 năm 2021: Xếp hạng đoạn văn
 • Ngày 3 tháng 12 năm 2020: Cập nhật cốt lõi tháng 12 năm 2020
 • Ngày 4 tháng 5 năm 2020: Cập nhật cốt lõi tháng 5 năm 2020
 • Ngày 22 tháng 1 năm 2020: Loại bỏ đoạn trích nổi bật
 • Ngày 13 tháng 1 năm 2020: Cập nhật cốt lõi tháng 1 năm 2020
 • Ngày 9 tháng 12 năm 2019: BERT (Toàn cầu)
 • Ngày 25 tháng 10 năm 2019: Cập nhật BERT
 • Ngày 24 tháng 9 năm 2019: Cập nhật thuật toán lõi rộng

Các bản cập nhật thuật toán Google Seo lớn

Trong lịch sử, Google đã thực hiện một số bản cập nhật thuật toán lớn có tác động đáng kể đến kết quả tìm kiếm. Một số bản cập nhật quan trọng nhất bao gồm:

Thuật toán florida

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2003, tập trung vào việc cải thiện chất lượng của kết quả tìm kiếm. Nó đã sử dụng các tín hiệu mới, chẳng hạn như độ liên quan của nội dung, để xếp hạng các trang web.

Thuật toán Google Florida
Thuật toán Google Florida

Thuật toán big dady

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2004, tập trung vào việc ngăn chặn các trang web spam và lừa đảo. Nó đã sử dụng các tín hiệu mới, chẳng hạn như chất lượng liên kết đến một trang web, để xác định các trang web không đáng tin cậy.

Thuật toán jagger:

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2005, tập trung vào việc cải thiện khả năng đọc của các đoạn trích nổi bật. Nó đã sử dụng các thuật toán mới để tạo ra các đoạn trích ngắn gọn, hấp dẫn hơn.

Thuật toán jagger
Thuật toán jagger

Thuật toán vince:

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2006, tập trung vào việc cải thiện khả năng tìm kiếm của các truy vấn phức tạp. Nó đã sử dụng các thuật toán mới để hiểu rõ hơn các truy vấn của người dùng.

Thuật toán caffeine:

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2009, đã cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của kết quả tìm kiếm. Nó đã sử dụng các cơ sở dữ liệu mới và các thuật toán mới để lập chỉ mục và xếp hạng các trang web.

Thuật toán panda (gấu trúc):

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2011, tập trung vào việc cải thiện chất lượng của nội dung trên web. Nó đã sử dụng các tín hiệu mới, chẳng hạn như mức độ hữu ích của nội dung, để xếp hạng các trang web.

Thuật toán gấu trúc
Thuật toán gấu trúc

Thuật toán Freshness (làm mới):

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2013, đã cải thiện khả năng tìm kiếm của các truy vấn dạng câu. Nó đã sử dụng các thuật toán mới để hiểu rõ hơn các truy vấn của người dùng.

Thuật toán Page Layout Algorithm (bố cục trang):

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2014, đã cải thiện khả năng tìm kiếm của các trang web có bố cục phức tạp. Nó đã sử dụng các thuật toán mới để hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác với các trang web.

Cập nhật thuật toán venice:

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2016, tập trung vào việc cải thiện khả năng tìm kiếm của các truy vấn về các địa điểm. Nó đã sử dụng các thuật toán mới để hiểu rõ hơn vị trí của các trang web.

Cập nhật thuật toán chim cánh cụt (Realtime-Penguin):

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2016, tập trung vào việc ngăn chặn các trang web spam và lừa đảo. Nó đã sử dụng các tín hiệu mới, chẳng hạn như chất lượng nội dung của các trang web, để xác định các trang web không đáng tin cậy.

Thuật toán Google Realtime Penguin
Thuật toán Google Realtime Penguin

EMD (Miền khớp chính xác):

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2012, đã cải thiện khả năng tìm kiếm của các truy vấn về các miền cụ thể. Nó đã ưu tiên các trang web có tên miền khớp chính xác với truy vấn của người dùng.

Thuật toán payday:

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2013, đã cải thiện khả năng tìm kiếm của các truy vấn về các sự kiện theo lịch trình. Nó đã sử dụng các tín hiệu mới, chẳng hạn như ngày và thời gian của sự kiện, để xếp hạng các trang web.

Thuật toán Hummingbird (chim ruồi):

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2013, đã cải thiện khả năng tìm kiếm của các truy vấn về các sản phẩm và dịch vụ. Nó đã sử dụng các tín hiệu mới, chẳng hạn như giá cả và tính khả dụng, để xếp hạng các trang web.

Mobilegeddon:

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2015, đã ưu tiên các trang web được thiết kế tốt cho thiết bị di động trong kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động.

Cập nhật thuật toán Quality updates (chất lượng):

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2016, tập trung vào việc cải thiện chất lượng của kết quả tìm kiếm. Nó đã sử dụng các tín hiệu mới, chẳng hạn như mức độ hữu ích và đáng tin cậy của nội dung, để xếp hạng các trang web.

Thuật toán Brain Rating:

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2019, đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu rõ hơn các truy vấn của người dùng và xếp hạng các trang web.

Cập nhật thuật toán của Google
Cập nhật thuật toán của Google

Thuật toán fred:

Bản cập nhật này, được phát hành vào năm 2019, đã tập trung vào việc cải thiện chất lượng của kết quả tìm kiếm. Nó đã sử dụng các tín hiệu mới, chẳng hạn như mức độ hữu ích và đáng tin cậy của nội dung, để xếp hạng các trang web.

Các bản cập nhật thuật toán Google Seo nhỏ

Ngoài các bản cập nhật lớn, Google cũng thường xuyên thực hiện các bản cập nhật nhỏ hơn nhằm cải thiện độ chính xác và khả năng tìm kiếm của kết quả tìm kiếm. Các bản cập nhật nhỏ này thường không được công bố rộng rãi, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của các trang web.

Ảnh hưởng của các cập nhật thuật toán Google Seo

Các cập nhật thuật toán của Google có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của các trang web theo hai cách:

 • Tích cực: Các trang web đáp ứng các tiêu chí mới của thuật toán có thể thấy thứ hạng của họ tăng lên.
 • Tiêu cực: Các trang web không đáp ứng các tiêu chí mới của thuật toán có thể thấy thứ hạng của họ giảm xuống.

Các bản cập nhật thuật toán Google Seo cốt lõi thường có ảnh hưởng lớn hơn đến thứ hạng của các trang web hơn các cập nhật nhỏ. Điều này là do các cập nhật cốt lõi thường tập trung vào các yếu tố quan trọng của chất lượng trang web, chẳng hạn như nội dung, liên kết và trải nghiệm người dùng.

Ảnh hưởng của các cập nhật thuật toán
Ảnh hưởng của các cập nhật thuật toán Google SEO

Lời khuyên cho các nhà tiếp thị và chủ sở hữu trang web

Các nhà tiếp thị và chủ sở hữu trang web nên theo dõi các cập nhật thuật toán Google Seo để đảm bảo rằng trang web của họ được tối ưu hóa cho các tiêu chí mới. Dưới đây là một số lời khuyên cụ thể:

 • Cung cấp nội dung chất lượng cao: Nội dung chất lượng cao là yếu tố quan trọng nhất để xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm. Đảm bảo rằng nội dung của bạn là hữu ích, đáng tin cậy và được viết tốt.
 • Tối ưu hóa trang web của bạn cho thiết bị di động: Ngày càng nhiều người dùng tìm kiếm thông tin trên thiết bị di động. Đảm bảo rằng trang web của bạn được thiết kế tốt và thân thiện với thiết bị di động.
 • Tạo liên kết chất lượng cao: Liên kết từ các trang web có uy tín có thể giúp cải thiện thứ hạng của trang web của bạn. Xây dựng các liên kết chất lượng cao từ các trang web có liên quan đến nội dung của bạn.
 • Theo dõi thứ hạng của trang web của bạn: Sử dụng các công cụ theo dõi thứ hạng để theo dõi thứ hạng của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ thay đổi nào trong thứ hạng của bạn và điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp.

Việc theo dõi các bản cập nhật thuật toán Google Seo và thực hiện các thay đổi cần thiết cho trang web của bạn có thể giúp bạn cải thiện thứ hạng và tiếp cận nhiều người dùng hơn.

>>> Xem ngay: TOP 10+ công cụ phân tích SEO Onpage tốt nhất 2023

Đăng bởi: Phạm Nhàn BICTweb

Avatar of Phạm Nhàn BICTwebPhạm Nhàn - Digital Marketing Director
Sự tình cờ lại cho tôi 1 đam mê cháy bỏng với nghề Digital Marketing
Mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp gia tăng doanh số, phủ sóng thương hiệu
Phá vỡ rào cản khoảng cách địa lý giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Trong vô vàn lựa chọn ngoài kia, cảm ơn Quý khách đã lựa chọn Chúng tôi !

Translate »