Học html cơ bản: Tìm hiểu về các thẻ trong html

Hướng dẫn học html cơ bản qua các thẻ,giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cấu trúc cũng như cách sử dụng của nó để áp dụng vào thiết kế web bằng html

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để tạo ra các trang web,dù trang web của bạn có được lập trình trên các ngôn ngữ gì PHP,ASP.NET hay các CMS.. thì đầu ra cuối cùng của nó để hiển thị trên các trình duyệt vẫn là html, vì thế việc học html cơ bản để hiểu và biết cách vận hành nó vẫn rất cần thiết cho bất kỳ ai muốn thiết kế ra một website,bài viết này mình sẽ giới thiệu đến với các bạn cách sử dụng một số thẻ cơ bản trong html

html-co-ban

Đầu tiên khi học html bạn phải biết được cấu trúc của một file html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> { tiêu đề trang } </title>
</head>

<body>
   {---Nội dung trang web---}
</body>
</html>

Một file html cơ bản luôn bắt đầu bằng <html> và  kết thúc </html>

Thẻ <head></head>: bao gồm thẻ tiêu đề <title> </title> , thẻ <meta>,và nạp các file css hay js vào website

Thẻ <body></body>: Dùng để xác định nội dung của website

Các thẻ hay được sử dụng trong html

1.Thẻ <p>

-Được sử dụng để trình bày một văn bản

Ví dụ:

<p>Đây là đoạn văn bản</p>

 

2.Các thẻ heading

-Thường được dùng để trình bày tiêu đều các chuyên mục,bài viết..bao gồm 6 thẻ từ <h6> đến <h1> và có cỡ chữ tăng dần

Ví dụ:

<h1>Tiêu đề thẻ h1</h1>
<h2>Tiêu đề thẻ h2</h2>
<h3>Tiêu đề thẻ h3</h3>
<h4>Tiêu đề thẻ h4</h4>
<h5>Tiêu đề thẻ h5</h5>
<h6>Tiêu đề thẻ h6</h6>

Demo:

hoc-html-co-ban

3.Thẻ ảnh <img>

-Dùng để chèn hình ảnh vào website

Cú pháp:

<img src=”đường dẫn ảnh” alt=”tiêu đề ảnh” width=”chiều rộng” height=”chiều cao” />

Ví dụ:

<img src=”images/hoc-html.jpg” alt=”hoc-html-co-ban” width=”500” height=”250” />

4.Thẻ <a>

-Hay còn gọi là thẻ liên kết dùng để tạo liên kết từ trang này sang trang khác

Cú pháp:

<a href=”liên kết” target=”thuộc tính”>anchor text</a>

Ví dụ:

<a href=”thuctaptot.com” target=”_blank”>học html cơ bản</a>

Trong đó: _blank: mở sang tab mới ,tuy nhiên mặc định cũng không cần thiết có phần target

4.Thẻ danh sách <ul>

– Trình bày văn bản theo một danh sách,một list..thường để sử dụng trong tạo các menu

Ví dụ:

<ul>
  <li>Khóa học HTML</li>
  <li>Học html cơ bản</li>
  <li>Học HTML</li>
  <li>Thiết kế web bằng html</li>
</ul>

6.Các thẻ trình bày văn bản

+ Thẻ <b>: Dùng để in đậm đoạn văn

+ Thẻ <i>: Dùng để in nghiêng đoạn văn

+ Thẻ <br/> : Dùng để xuống dòng

Ngoài ra còn rất nhiều các thẻ khác nữa nhưng mình chỉ nêu ra những thẻ chính thường hay xuất hiện trong thiết kế web bằng html,qua phần giới thiệu này của mình hi vọng sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn trong việc học html cơ bản để áp dụng cho việc thiết kế ra được một website

Bài viết liên quan

Để lại liên hệ cho chúng tôi

Để được tư vấn cũng như thắc mắc của khách hàng hãy liên hẹ với chúng tôi. Những trường gắn (*) là bắt buộc

024.2246.2288
Đăng ký seo
Đăng ký ngay