Bảng giá dịch vụ quảng cáo Facebook (Facebook Ads) 2021

Facebook Ads là gì?

Facebook Ads chính là dịch vụ quảng cáo trên Facebook, cho phép hiển thị thông tin quảng cáo của các tổ chức hay cá nhân trên mạng xã hội Facebook.

Lý do facebook trở thành nền tảng Marketing hiệu quả

 1. Trên 60 triệu người sử dụng Facebook: Hiện tại ở Việt Nam, đang có hơn 60 triệu người dùng Facebook, chiếm khoảng hơn 2/3 dân số cả nước. 
 1. 70 % người dùng lướt Facebook thường xuyên
 1. 300 phút sử dụng mỗi ngày: Theo thống kê trung bình mỗi người dùng ít nhất 2h đồng hồ để truy cập facebook
 2. 80% độ tuổi: đa dạng độ tuổi sử dụng facebook

Các hình thức quảng cáo trên Facebook 2021

 • 1. Quảng cáo “băng chuyền” (Carousel ads)
 • 2. Quảng cáo sản phẩm động (Dynamic product ads)
 • 3. Quảng cáo những đoạn Video đặc trưng (Feature videos)
 • 4. Quảng cáo Facebook Leads – hình thức quảng cáo trên Facebook hiệu quả
 • 5. Quảng cáo bỏ giỏ hàng (Abandoned Cart Ads)
 • 6. Quảng cáo sự kiện (Event Responsive)
 • 7. Quảng cáo Click to Web Facebook – Domain Ads
 • 8. Quảng cáo Click to Web Facebook – Multi Products
 • 9. Quảng cáo Page Likes – dạng quảng cáo Facebook phổ biến
 • 10. Quảng cáo bài viết Page Post Engagement
 • 11. Offer Claim
 • 12. Quảng cáo cài đặt ứng dụng (App Install)

Báo giá quảng cáo bài viết trên facebook ads 2021

 • Phí viết mẫu quảng cáo: Đối với mỗi chiến dịch chạy quảng cáo có thể có nhiều mẫu quảng cáo được thực hiện. Ví dụ bạn bán sản phẩm đông trùng hạ thảo có 2 sản phẩm và bạn muốn chạy 2 mẫu quảng cáo khách nhau (Ví dụ: Mẫu 1 viết mẫu quảng cáo cho đông trùng hạ thảo khô, mẫu 2 viết về quảng cáo cho đông trùng hạ thảo tươi) thì phí là 200.000 đ – 300.000 đ/ 01 bài quảng cáo.
 • Phí quản lý hàng tháng theo ngân sách: Mức phí này là 10% theo tổng ngân sách chạy. Ví dụ bạn chạy ngân sách 5 triệu / 1 tháng thì mức phí là 500.000đ.

Bảng báo giá tăng like Fanpage Facebook

Số like chạy tối thiểu 1.000 like (Giá 1 like = 100 đ)

Giá 1.000 like = 100.000đ

Giá 10.000 like = 1.000.000đ

Quý khách vui lòng chia sẻ quyền quản trị Fanpage qua 1 trong 2 tài khoản Facebook sau:

facebook.com/bictweb.vn.19

Thông báo mới nhất Google