Kiểm tra website trong seo

  • 980 lượt xem

Khi các seoer nhận 1 dự án thì làm gì đầu tiên? Nhiều bạn cho rằng: phân tích từ khóa. Điều ấy đúng khi website của bạn nhận về đã tối ưu chuẩn seo và...

SEO onpage là gì và những vấn đề nào cần giải quyết?

  • 1328 lượt xem

Onpage là một trong những bước đầu để các bạn làm seo hiệu quả. Đây là một bước vô cùng quan trọng giúp các bạn đạt được thứ  hạng cao. Cũng bởi...

Đăng ký seo